Anhöriga

Södertörns

Hörsel & Hälsa

"Vänlighet är det språk som de blinda kan se och de döva kan höra."

Copyright © All Rights Reserved

Anhörig till en person med hörselnedsättning.

 

Att leva som anhörig till en person med hörsel problem kan ställa stora krav på omgivningen.

En individ med hörselnedsättning anser oftast att hans/hennes sociala liv blir begränsat och orkar inte vara på ”topp” hela dagen.

Det innebär att anstränga sig att lyssna är koncentrations krävande och vem orkar ha full koncentration på att lyssna hela dagen.

Människor som hör sämre upplevs i allmänhet som oförstående, vilket ofta ger upphov till känslor av mindervärde utanförskap, frustration och aggression.

Hörselnedsättningen är ett kommunikationshinder för alla och kräver anpassning från både individen med hörselnedsättningen och de som är normalhörande.

Det är ett faktum att individen som har en hörselnedsättning oftast har ansvaret att uppfatta och vara delaktig i samtal.

Fast omgivningen har informerats om hörselnedsättningen är det vanligt att omgivningen gång på gång ”glömmer bort” att individen hör sämre eller undviker samtal med individen. Det kan bli att individen med nedsatt hörsel drar sig undan eller undviker situationer som förväntas bli hörselkrävande. Ett förhållningssätt till detta kan på längre sikt bli en känsla av isolering, ensamhet och försämrad livskvalitethar ansvaret att uppfatta och vara delaktig i samtal.

Viktigt är att anhöriga, vänner, arbetskamrater, skolpersonal, elever och vårdpersonal får hörsel kunskap/information om hur det är att ha nedsatt hörsel och hur de kan bli en del av en förbättrad social livssituation för alla.