Arbetsplatsanpassningar

Södertörns

Hörsel & Hälsa

"Vänlighet är det språk som de blinda kan se och de döva kan höra."

Copyright © All Rights Reserved

Arbetsplatsanpassning

 

Vad innebär det?

Är du yrkesverksam och upplever svårigheter att höra på din arbetsplats med hörapparater kan du ansöka om tekniska hjälpmedel att användas på/i jobbet för att förbättra din arbetssituation. T.ex. kan det var mikrofon för att uppfatta tal bättre på möten, hjälpmedel till telefon/mobil/data. Det som görs är en behovsutredning på arbetsplatsen och vi ansöker till försäkringskassan/arbetsförmedlingen.

 

I Sverige är ca 770 000 personer i åldern 16-64 år hörselskadade. Att höra på jobbet är viktigt för att kunna göra ett bra jobb och för att kunna vara med i gemenskapen.

 

Vem kan söka?

Alla som upplever svårigheter att höra på arbetsplatsen kan söka bidrag hos försäkringskassan för en arbetsplatsutredning. Har man varit anställd mindre än ett år eller har lönebidrag kontaktar man arbetsförmedlingen.

Med i ansökan till försäkringskassan ska man skicka med audiogram eller något annat dokument som påvisar någon form av hörselnedsättning eller problematik relaterat till hörsel.

Har man inte haft kontakt med hörselvården, vårdcentral eller företagshälsovård bör man göra detta.

 

Hörsel & Hälsa utför hörselmätningar och hjälper till med ansökan för tekniska hjälpmedel till arbetsplatsen.

Hur ansöker man?

Via kontakt med hörselvården, vårdcentral eller företagshälsovård eller via något företag som gör dessa utredningar.

 

Hörsel & Hälsa hjälper naturligtvis till med ansökning av arbetsplatsanpassningar.

Ansökan finns på försäkringskassans hemsida under funktionsnedsättning och blanketter.

Vid lönebidrag eller anställning kortare än 1 år kontaktar man arbetsförmedlingen.

 

Vad kostar det?

Att ansöka kostar ingenting.

Försäkringskassan står för kostnaden av utredning och för hjälpmedelskostnaden.

Mer information finns på försäkringskassans hemsida.