Individuella hjälpmedel

Södertörns

Hörsel & Hälsa

"Vänlighet är det språk som de blinda kan se och de döva kan höra."

Copyright © All Rights Reserved

 

Individuella hjälpmedel

Gammal som ung kan ha en hörselnedsättning och ha hörseltekniskhjälp som t.ex. en hörapparat.

Att anpassa sig till en hörselnedsättning kan vara svårt då risken finns att bli stigmatiserad. Hörselnedsättningen är ett kommunikationshinder och det gäller att på bästa sätt anpassa tillvaron, miljön och individen till en ökad förståelse och ljuduppfattning.

Genom olika coping strategier kan individen och omgivningen få hjälp till självhjälp.

 

Behovet hos elever med hörselnedsättning kan vara

  • Hörapparat och/eller andra tekniska hjälpmedel
  • God akustisk skolmiljö
  • Medveten och kunnig skolpersonal
  • Egen kunskap och insikt om sin kommunikativa förmåga
  • Informerade kamrater
  • Tillrättalagd metodik, kommunikativa strategier i arbetssätt och undervisningsstruktur
  • Teckenspråksundervisning
  • Anpassad gruppstorlek

 

Enligt HRF´s årsrapport är det idag 1 040 000 (14,1 %) personer i åldern 16-110 år och ca 25 000 i åldern 0-15 år som har en hörselnedsättning.

 

Jag arbetar från ert/ditt behov med hörselteknik, hörselmätningar, föreläsningar och individuella anpassningar.

 

Här ser du de olika alternativen på individuella hörselskydd som jag kan erbjuda.

http://www.bellman.se/sv/vara-losningar/horselskydd/