HEM

Södertörns

Hörsel & Hälsa

"Vänlighet är det språk som de blinda kan se och de döva kan höra."

Copyright © All Rights Reserved

Hörseln är ett av våra sinnen...

 

...vars uppgift är att uppfatta ljud och som gör det möjligt för oss att kunna kommunicera med varandra.

 

När det uppstår en förändring i hörseln kan det bli svårigheter i kommunikationen med andra och det kan få konsekvenser i det sociala livet.

 

Det kan vara självbilden, identiteten och relationer som påverkas när det uppstår missförstånd och störningar i de olika situationer som finns i livet.

För att få en bättre social livssituation kan vara att använda tekniska hjälpmedel som t.ex. en hörapparat eller en förstärkare för tal till telefon.

 

Södertörns Hörsel & Hälsa riktar sig till alla som vill ha information om hörsel, en föreläsning om t.ex. buller, tinnitus, hörselmätningar, individuell anpassning, råd, med mera. Även försäljning och viss service av tekniska hjälpmedel.

 

Viktigt är att anhöriga, vänner, arbetskamrater,

skolpersonal, elever och vårdpersonal får hörsel kunskap/information om hur det är att ha nedsatt hörsel och hur de kan bli en del av en förbättrad social livssituation för alla